amblem

bildiğin öküz

profil
inegin moru varsa öküzün moru da burda